how to read ziyarat ashura

Ziarat

Ziarat e Ashura in Hindi | जिय़ारत ए आशूरा

जिय़ारत ए आशूरा बिसमिल्ला हिर रहमानिर रहीम: अस्सलाम अलैका या अबा अबदल्लाह अस्सलामु अलैका यबना रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैका यबना अमीरिल

Read More