दुआ ए नूर

Dua

Dua e Noor Sagheer दुआ ए नूर (सगीर) फज़ीलत

Dua e Noor Sagheer:फज़ीलत एक दिन हज़रत रसूल ए खुदा सल्लाहो अलैहि वालेहि वसल्लम (अल्लाह हुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वा

Read More