Namaz

Awal Mah Ki Namaz in Hindi | अव्वल माह की नमाज़

Awal Mah Ki Namaz in Hindi

Awal Mah Ki Namaz in Hindi

Awal Mah Ki Namaz in Hindi: अव्वल माह की नमाज़ इस्लामी महीने की पहली तरीख़ के दिन दो रकअत नमाज़ पढ़े।

अव्वल माह की नमाज़

 

तरीका:

पहली रकअत में सूरह अलहमद के बाद तीस मरतबा “कुल हुवल्लाह” और दूसरी रकअत में सूरह अलहमद के बाद तीस मरतबा सूरह कद्र । नमाज़ के बाद सदका दे ताकि महीने की सलामती खरीदले, रिवायत में है कि नमाज के बाद ये दुआ पढ़े।

बिसमिल्ला हिर रहमानिर रहीम

वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिजकु-ह व यालमु मुस्तकररहा व मुसतौ द-अहा कुल्लुन फी किताबिम्मुबीन।

बिसमिल्ला हिर रहमानिर रहीम

व इंय यम सस्कल्लाहु बिजुररिन फला काशिफा लहु इल्ला हु-व, व इंय युरिद-क बिखैरिन फला राददा लिफज़लिही युसीबु मंय यशाउ मिन इबादिही वहुवल गफूरुर रहीम।

बिसमिल्ला हिर रहमानिर रहीम

सयज-अलुल्लाहु बादा उसरिन युसरा, माशाअल्लाहु लाकुव्वता इल्ला बिल्लाह, हस्बुनल्लाहु  व निअमिल वकील, व उफववजु अमरी इलल्लाह, इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद, लाइलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज्जालिमीन। रब्बि इन्नी लिमा अन-ज़ल-त मिन खैरिन फ़कीर। रब्बि ला तज़रनी फ़रदंव व अनता खुरुल वारिसीन ।

Chro Kul In Hindi

English Riddle:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *