Surah

Surah e Qadr in Hindi | सुर ए क़द्र | Laylatul Qadr Surah in Hindi

Surah e Qadr in Hindi

Surah e Qadr in Hindi

सुर ए क़द्र 

बिसमिल्ला हिर रहमानिर रहीम :

इन्न अन-जल्लाहु फी लैलतिल कद्र ।

वमा अदराका मा लैलतुल कद्र ।

लैलतुल कद्र खैरुम्मिन अल्फ़ि शहर ।

तनज्जलुल मलाइकतु वरूहु फीहा बिइज्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र ।

सलामुन हिया हत्ता मत-लइल फ़ज ।

Other Post 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *